O rejestrze -*Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

O rejestrze

Celem funkcjonowania systemu teleinformatycznego RJWPRM jest wsparcie Wojewody w prowadzeniu w postaci elektronicznej Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. System zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, obsługę procesu wpisania do rejestru jednostek z urzędu, proces weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesy udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Akt prawny regulujący prowadzenie systemu teleinformatycznego RJWPRM: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410) dostępna pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410.

Logowanie do systemu

Logowanie jest realizowane za pomocą Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).
Link do rejestracji nowego konta na platformie jest dostępny pod adresem rejestracja

Nadawanie uprawnień w systemie

Możliwe role w systemie, o jakie może wnioskować użytkownik:

 • Jednostka Współpracująca - 
  • jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej, 
  • jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, 
  • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, wodnego lub górniczego, 
  • inne podmioty i społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Referent/analityk - Urząd Wojewódzki
 • Zatwierdzający/Wojewoda - Urząd Wojewódzki
 • Organ Nadzorujący - odpowiednie organy nadzorujące jednostki wprowadzane z mocy ustawy o PRM, tj. KG PSP, KW PSP, Dyrektor SAR,
 • Kontrola MZ - MZ (szczególnie DSO MZ)
 • Zarządzanie kryzysowe - sztaby kryzysowe i ich zarządzający (urzędy wojewódzkie)

Wniosek o nadanie uprawnień jak i informacje o formie przekazania wniosku znajdują się w zakładce Pomoc.

Pomoc - instrukcje obsługi oraz specyfikacja techniczna

Znajdują się w zakładce Pomoc.

Dane kontaktowe administratora biznesowego rejestru RJWPRM

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia na adres e-mailowy: dep-db@mz.gov.pl.

Dane kontaktowe administratora technicznego systemu teleinformatycznego RJWPRM

Pomoc świadczymy przez 24 godziny 7 dni w tygodniu (również w święta).

Telefon kontaktowy: 19 239 wew. 6, następnie 2, a następnie 38

Telefon kontaktowy dla osób dzwoniących zza granicy: +48 515 239 239

E-mail: rjwprm@cez.gov.pl